To edit Slide Revolution, please go to Dashboard => Vistit site => Slider Revolution.